Free Concert Music Business Back To 70s

ศูนย์ สรรพสินค้าซีคอน บางแค ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชวนชม ฟรี ! คอนเสิร์ต “Music Business Back To 70’s” โดยคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะมาบรรเลงบทเพลงที่มีชื่อเสียง ผ่านเครื่องดนตรีอันไพเราะ บอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมในช่วงทศวรรษที่ 70 (ค.ศ. 1970-1980 ) วัน ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ . ศ .2556 ตั้งแต่เวลา 16.00 น . ณ หอแสดงดนตรีโครงการศึกษาดนตรี สำหรับบุคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาซีคอน บางแค ชั้น 4 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-454-7777

Thai Fashion Design