คอนเสิร์ตเบน ชลาทิศ +แขกรับเชิญพิเศษ ฮาร์ดร็อค

เบน ชลาทิศ เติบโตมาด้วยความรักในเสียงเพลงตั้งแต่อายุยังน้อย และด้วยความรักนั้นเขาเข้าศึกษาด้านดนตรี ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในช่วงเวลานั้น