OH MY GOD SALE @Siam Discovery

พบกันอีกครั้งกับงาน OH MY GOD SALE พร้อมกับส่วนลดสูงสุดถึง 90% และเซอร์ไพร์ซอีกมากมายจากหลายแบรนด์ เช่น Asava, ASV, Issue, Panyaspa ฯลฯ

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2558 นี้เท่านั้น ที่ชั้น 6 สยามดิสคัฟเวอรี่ เวลา 10.00 – 20.30 น.